+5 голосів
3 переглядів
від в категорії Громадське обговорення

Пропонуємо обговорення проекту ОПП  071 "Облік і оподаткування" другий (магістерський) рівень вищої освіти.

https://drive.google.com/file/d/1Tg5BjeViDWYZuVNL_Y0SdNrC2IITDGkw/view

від
Отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти надає студентам значно більше можливостей успішного працевлаштування з належним рівнем оплати праці, проте вимагає високого рівня знань. Освітньо-професійна програма містить компоненти, які забезпечують отримання компетентностей та здатностей вирішувати сучасні облікові та аналітичні завдання. Можна відзначити, що особливо потрібними та цікавими є такі дисципліни, як цифрові технології в управлінні, стратегічний управлінський облік та податкове планування.

Ваша відповідь

Відображати імя (за бажанням):
Конфіденційність: Вашу електронну адресу буде використано лише для сповіщень.
Анти-спам перевірка:
Щоб виключити перевірки, будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь.

6 Відповіді

+1 голос
від
Чітко визначено мету, компетентності, перелік можливих посад. Безумовно важливим є гармонізація результатів навчання та перелік компетентностей з вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів. Привабливим для студентів має бути  академічна мобільність.
+1 голос
від
Компетентності та методики навчання відповідають сучасним вимогам до фахівців спеціальності "Облік і оподаткування". Слід позитивно відмітити включення до складу освітніх компонентів дисциплін з вивчення актуалізованих інформаційних систем, що забезпечить формування у студентів необхідних навиків використання ІТ у майбутній професійній діяльності.
+1 голос
від

Представлена освітньо-професійна програма «Облік та оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Національного університету водного господарства та природокористування, враховує потреби ринку праці та відповідає вимогам стандарту вищої освіти України. 

Розвиток України вимагає врахування та впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, аудиту у різних сферах життєдіяльності. Це потребує фахівців, які мають професійну підготовку (з використанням кращих світових практик), котрі мають сприяти сприяти вищезазначеним процесам.

Даною освітньо-професійною програмою передбачено формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти спеціальності (навички використання інформаційних та комунікаційних технологій, здатність працювати в міжнародному контексті та ін.), що безумовно сприяє формуванню вмінь та навичок виконання професійних обов’язків майбутнього фахівця безпосередньо на робочому місці. 

Освітньо-професійна програма «Облік та оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Національного університету водного господарства та природокористування повністю відповідає сучасним вимогам і може бути рекомендована до подальшого впровадження в навчальний процес, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

+1 голос
від

На даний момент складається досить непогана тенденція – всі починають усвідомлювати важливість обліку і оподаткування для впровадження міжнародних стандартів.

Пропонована освітньо-професійна програма «Облік та оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Національного університету водного господарства та природокористування розроблена, як узгоджений комплекс видів освітньої діяльності, спрямований на досягнення навчальних цілей, здійснення професійної діяльності. 

Цією  освітньо-професійною програмою визначено мету, характеристику освітньої програми, придатність випускників до працевлаштування та подальшої наукової діяльності, викладання й оцінювання, програмні компетентності, презультати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічна мобільність.

Загалом є підстави вважати, що програма повністю відповідає сучасним стандартам і може надалі впроваджуватись в освітній процес.

0 голосів
від

Освітня програма забезпечує формування у студентів компетентностей та результатів навчання у відповідності до викликів сучасності. Знання інформаційних систем, міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності забезпечать магістрам спеціальності "Облік і оподаткування" гідну позицію на ринку праці.

0 голосів
від

Дисципліни освітньої програми дозволяють сформувати компетентності фахівців з обліку і оподаткування відповідно до вимог сьогодення. Важливим є включення в освітню програму освітніх компонентів з  інформаційних технологій, міжнародних стандартів та оподаткування.

231 запитань

343 відповідей

1.8 тис. коментарів

388 користувачів

Вітаємо Вас на сайті ЕКСПЕРТУМ, де університетська спільнота запитує та відповідає!
...