+2 голосів
4 переглядів
від в категорії Громадське обговорення
Пропонується до обговорення ОПП "Охорона праці"

Додаємо посилання на документ
https://drive.google.com/open?id=17uzD2EEkdZ0eFXf1eIfdyA3NexmUEB57
від
редагувати від
На мою думку студенту  за спеціальністю "Цивільна безпека" необхідно також організувати залучення на спільні практичні заняття на базі ГУ ДСНС УКРАЇНИ у Рівненській області. Це заняття як по тактико-спеціальній підготовці,  та практичні і теоретичні заняття які проводять співробітники ГУ ДСНС України у Рівненській області на об'єктах ПНО та із цивільним населенням.

(Начальник служби пожежної безпеки в/ч А4559 9 арсенал Криволіс Володимир , випускник 2017 року)
від
Цікава спеціальність і робота в сфері цікава, передбачає постійний розвиток і вдосконалення знань. Напрям ОП досить різносторонній, охоплює ази будівельної спеціальності, інженерії водопостачання та водовідведення, бурової справи, геодезії, механіки.  Не вистачає курсу графічних редакторів, як показала практика- це значне упущення для інженера. Викладачі підібрані дуже вдало, кращі в свому ділі, не корумповані. Шкода,  що малий потік студентів ОП. Взагальному враження позитивне, кафедра охорони праці за роки навчання стає як рідною.
від
+1

З науковцями та викладачами кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП наше підприємство НВП-Фірма «АКВА-U», яке є колективним членом Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, асоційованої при ООН, а також «Chandwin Project Pte.»Ltd. (Сінгапур) співпрацюємо вже багато років. Спільно розробляємо інноваційні технології та обладнання для очищення природних і стічних вод, а також закритих рибних ферм із УЗВ, які впроваджується на підприємствах різних галузей як в Україні, так і в інших країнах Азії, Африки, Близького Сходу. Особлива увага, на вимогу замовників, приділяється виробничій та екологічній безпеці роботи такого обладнання і водоочисних комплектів під час його експлуатації у різних умовах. Ці питання відображаються в спільно розроблених регламентах, технічних умовах, проектах і тісно переплітаються з викладанням магістрами кафедри ОПБЖД таких дисциплін, як «Безпека сучасних виробничих технологій», «Цивільна безпека об'єктів та територій». Спільно проводимо науково-виробничі апробації і публікуємо наукові статті, готуємо патенти на нові розробки і технічні умови до торгівельних марок (ТМ). Тільки за останні 5 років разом з науковцями та викладачами кафедри та університету ми отримали більше 60 патентів України в області водних інновацій і екологічної та промислової безпеки.  У зв‘язку з цим пропоную надавати магістрам більш глибокі знання та вміння з підготовки патентів на нові науково-технічні розробки, а також детальніше ознайомлювати студентів з питаннями академічної доброчесності та плагіату, з якими ми стикаємось постійно і які, наразі, стоять достатньо гостро в Україні. Проаналізувавши освітньо-професійну програму «Охорона праці» за спеціальністю «Цивільна безпека» повністю підтримую її зміст і надіюсь на розширення викладацького та науково-аспірантського складу кафедри і плідну співпрацю на об’єктах в Україні та за її межами.

Курилюк М.С., виконавчий директор НВП-Фірма «АКВА-U», академік екології МАНЕБ, віце-президент «Chandwin Project Pte.»Ltd. (Сінгапур) http://purewater.pw

від

Запропонована освітньо-професійна програма несе не просто навчальне, але й реальне практичне спрямування. Це в подальшому буде лише сприяти в роботі молодим спеціалістам з охорони праці у різних сферах діяльності. Враховуючи те, що здобувачі вищої освіти за спеціальністю  «Цивільна безпека» можуть працювати у різних галузях промисловості, бажано, щоб вони були обізнані із технологічними процесами та устаткуванням, які застосовуються на підприємствах різного напрямку діяльності. Особливо необхідно звернути увагу на специфіку роботи підприємств Рівненської області та Західного регіону України, де у більшості можуть працювати випускники кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Інженер з охорони праці служби охорони праці та навколишнього середовища "Волинь-Цемент" філії ПРАТ "Дікергофф Цемент Україна" Холод І.М.

від

Наше підприємство співпрацює з кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності в області розробки нових технологічних процесів з питань промислової екології. На підставі цих досліджень ми готуємо проектну документацію на будівництво промислових об‘єктів, водоочисних споруд, насосних станцій як в Україні, так і за кордоном. Студенти кафедри приймають участь у проведенні науково-технічних досліджень у цій галузі та підготовці розділу «Охорона праці» в проектній документації. Ознайомившись з освітньо-професійною програмою «Охорона праці» за спеціальністю «Цивільна безпека» вважаю, що вона достатньо повно охоплює більшість компетентностей та результатів навчання для спеціальності «Цивільна безпека». Оскільки наше підприємство розробляє проектну документацію з використанням сучасних наукових розробок і проводить пусконалагоджувальні роботи такого обладнання для різних країн, то можливо варто приділити більше уваги вивченню найкращого світового досвіду з питань охорони праці та виробничої гігієни (міжнародним нормативним документам з питань безпеки та гігієни праці, директивам Європейського союзу, конвенції МОП), що також сприятиме втіленню цього досвіду в подальшій роботі випускників на різних підприємствах України.

 Головний інженер ТОВ «Науково-виробнича фірма «Ельф», випускник НУВГП, Філяєв Д. В. (dmitriyfiliaiev@gmail.com)

від
Державне підприємство "Волиньторф" взаємодіє з кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності  НУВГП в рамках договору про співпрацю за декількома напрямками. Так, приміром, науковці кафедри виконали модернізацію системи сушіння та пило-газоочищення Маневицького торфозаводу, завдяки чому суттєво скоротилися викиди торфового пилу у довкілля, поліпшилися санітарно-гігієнічні умови праці та техніко-економічні показники підприємства. У 2019 році лінійний персонал  ДП "Волиньторф" та інших торфодобувних підприємств пройшли навчання на кафедрі ОПП та БЖД на тижневих курсах з питань  підвищення безпеки праці на підприємствах - учасниках  ДК "Укрторф". Студенти кафедри мають можливість проходити виробничу практику на нашому підприємстві.

Ознайомившись з освітньо-професійною програмою "Охорона праці" за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" вважаю за доцільне відмітити наступне:

1. Програма достатньою мірою охоплює коло тих компетентностей та результатів навчання, які необхідні сучасному фахівцю з охорони праці на сучасному підприємстві.

2. Водночас, зважаючи на те, що ДП "Волиньторф", як і решта підприємств  ДК "Укрторф", не рідко піддаються критиці за застарілість технологічного обладнання і, відповідно, засобів зазапобігання травмам та професійним захворюванням , вважаю за доцільне розширити вивчення (з позицій охорони праці та виробничої безпеки загалом) кращих новітніх технологій і устаткування, які відповідають сучасним вимогам країн ЄС та інших розвинених країн світу. Це дозволить підвищити рейтинг випускників  НУВГП на ринку праці та сприятиме осучасненню української гірничодобувної  втч торфової промисловості.

3. Враховуючи обраний Україною європейський вектор розвитку, рекомендую випусковій кафедрі при розгляді (вивченні, застосуванні) нормативно-правових актів з охорони праці знайомити здобувачів освіти з аналогічними за змістом і спрямованістю документами, що застосовуються в країнах Євросоюзу та на підприємствах  міжнародних кампаній, які розташовані на території України (приміром, ISO 45001:2018 "Системи менеджменту охорони здоров"я та безпеки праці . Вимоги та рекомендації щодо застосування " та ін.), а також наголошувати на доцільності адаптації вітчизняних законодавчих та нормативних документів до міжнародних вимог.

Начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки Державного підприємства "Волиньторф", випускниця НУВГП 2004 року.

Базарнова Аліна Володимирівна
від

З цікавістю ознайомився з освітньо-професійною програмою «Охорона праці» за спеціальністю «Цивільна безпека» кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП. З цією кафедрою наше підприємство  пов’язує багаторічна співпраця. На підставі договору викладачі кафедри допомагають нашому колективу в оформленні документації з питань охорони праці, зокрема розробки інструкцій з охорони праці під час експлуатації очисних споруд з використанням токсичних речовин, підготовки розділу «Охорона праці» у проектній документації. Студенти спеціальності «Цивільна безпека» періодично проходять виробничу практику в нашій фірмі. Ми спільно з викладачами кафедри отримали ряд патентів на водоочисне обладнання. На мою думку, в освітньо-професійній програмі доцільно було б більше приділити уваги вивченню порядку розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту на об’єктах водопостачання та водовідведення, на яких відповідно до ДСТУ повинні розробляться такі заходи. Також більше звернути увагу на практичну підготовку здобувачів з питань безпеки хіміко-технологічного обладнання.
В.о. директора ТОВ «Фірма СААН-Екобуд» (м. Рівне), випускник НУВГП, Мудрик О.С. (mydruk91@ukr.net)

від
показано від

З цікавістю ознайомився з освітньо-професійною програмою «Охорона праці» за спеціальністю «Цивільна безпека» кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП. З цією кафедрою наше підприємство  пов’язує багаторічна співпраця. На підставі договору викладачі кафедри допомагають нашому колективу в оформленні документації з питань охорони праці, зокрема розробки інструкцій з охорони праці під час експлуатації очисних споруд з використанням токсичних речовин, підготовки розділу «Охорона праці» у проектній документації. Студенти спеціальності «Цивільна безпека» періодично проходять виробничу практику в нашій фірмі. Ми спільно з викладачами кафедри отримали ряд патентів на водоочисне обладнання. На мою думку, в освітньо-професійній програмі доцільно було б більше приділити уваги вивченню порядку розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту на об’єктах водопостачання та водовідведення, на яких відповідно до ДСТУ повинні розробляться такі заходи. Також більше звернути увагу на практичну підготовку здобувачів з питань безпеки хіміко-технологічного обладнання.

В.о. директора ТОВ «Фірма СААН-Екобуд» (м. Рівне), випускник НУВГП, Мудрик О.С. (mydruk91@ukr.net)

від
показано від

З цікавістю ознайомився з освітньо-професійною програмою «Охорона праці» за спеціальністю «Цивільна безпека» кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП. З цією кафедрою наше підприємство  пов’язує багаторічна співпраця. На підставі договору викладачі кафедри допомагають нашому колективу в оформленні документації з питань охорони праці, зокрема розробки інструкцій з охорони праці під час експлуатації очисних споруд з використанням токсичних речовин, підготовки розділу «Охорона праці» у проектній документації. Студенти спеціальності «Цивільна безпека» періодично проходять виробничу практику в нашій фірмі. Ми спільно з викладачами кафедри отримали ряд патентів на водоочисне обладнання. На мою думку, в освітньо-професійній програмі доцільно було б більше приділити уваги вивченню порядку розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту на об’єктах водопостачання та водовідведення, на яких відповідно до ДСТУ повинні розробляться такі заходи. Також більше звернути увагу на практичну підготовку здобувачів з питань безпеки хіміко-технологічного обладнання.

В.о.директора  ТОВ «Фірма СААН-Екобуд» (м. Рівне), випускник НУВГП, Мудрик О.С. (mydruk91@ukr.net)

від

     Я, як голова екзаменаційної комісії з державної атестації здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "магістр зі спеціальності "Цивільна безпека" Інституту післядипломної освіти, детально знайомий з магістерськими роботами та рівнем знань випускників. Абсолютна більшість кваліфікаційних робіт показує високий рівень здобувачів вищої освіти, які готує кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності. Для цих робіт характерна обізнаність здобувачів з нормативно-правовою базою, вмінням на практиці застосовувати отриманні звання, творчий підхід до вирішення сучасних задач у галузі охорони првці.

        Представлена для громадського обговорення освітньо-професійна програма "Охорона праці" достатньо повно висвітлює основні аспекти компетентностей та програмні результати навчання здобувачів вищої освіти за спеціальнісю "Цивільна безпека".

           Наше підприємство розробляє проектну документацію для підприємств різного профілю і враховує специфіку їх виробництв, яка значно впливає на особливості організації безпечного проведення робіт. Тому я підтримую приділення достатньої уваги врахуванню ризик-орієнтованого підходу до безпеки та гігієни праці, який наразі лежить в основі Європейських нормативних документів. Це дозволить врахувати передові сучасні тенденції до таких вимог у проектній документації та у практичній роботі здобувачів. 

           В цілому вважаю, що зміст освітньо-професійної програми повністю відповідає предметній області, визначеної для спеціальності "Цивільна безпека".

Директор ПП "Творчо-виробнича фірма Тріада", кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Академії будівництва України Голуб О.В.

golub203@gmail.com  

Ваша відповідь

Відображати імя (за бажанням):
Конфіденційність: Вашу електронну адресу буде використано лише для сповіщень.
Анти-спам перевірка:
Щоб виключити перевірки, будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь.

1 Відповідь

0 голосів
від
редагувати від

З науковцями та викладачами кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП наше підприємство НВП-Фірма «АКВА-U», яке є колективним членом Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, асоційованої при ООН, а також «Chandwin Project Pte.»Ltd. (Сінгапур) співпрацюємо вже багато років. Спільно розробляємо інноваційні технології та обладнання для очищення природних і стічних вод, а також закритих рибних ферм із УЗВ, які впроваджується на підприємствах різних галузей як в Україні, так і в інших країнах Азії, Африки, Близького Сходу. Особлива увага, на вимогу замовників, приділяється виробничій та екологічній безпеці роботи такого обладнання і водоочисних комплектів під час його експлуатації у різних умовах. Ці питання відображаються в спільно розроблених регламентах, технічних умовах, проектах і тісно переплітаються з викладанням магістрами кафедри ОПБЖД таких дисциплін, як «Безпека сучасних виробничих технологій», «Цивільна безпека об'єктів та територій». Спільно проводимо науково-виробничі апробації і публікуємо наукові статті, готуємо патенти на нові розробки і технічні умови до торгівельних марок (ТМ). Тільки за останні 5 років разом з науковцями та викладачами кафедри та університету ми отримали більше 60 патентів України в області водних інновацій і екологічної та промислової безпеки.  У зв‘язку з цим пропоную надавати магістрам більш глибокі знання та вміння з підготовки патентів на нові науково-технічні розробки, а також детальніше ознайомлювати студентів з питаннями академічної доброчесності та плагіату, з якими ми стикаємось постійно і які, наразі, стоять достатньо гостро в Україні. Проаналізувавши освітньо-професійну програму «Охорона праці» за спеціальністю «Цивільна безпека» повністю підтримую її зміст і надіюсь на розширення викладацького та науково-аспірантського складу кафедри і плідну співпрацю на об’єктах в Україні та за її межами.

Курилюк М.С., виконавчий директор НВП-Фірма «АКВА-U», академік екології МАНЕБ, віце-президент «Chandwin Project Pte.»Ltd. (Сінгапур) http://purewater.pw

198 запитань

323 відповідей

1.8 тис. коментарів

319 користувачів

Вітаємо Вас на сайті ЕКСПЕРТУМ, де університетська спільнота запитує та відповідає!
...