0 голосів
3 переглядів
від в категорії Громадське обговорення
Пропонується до обговорення ОПП 144 "Теплоенергетика"

Файл для однайомлення доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1KC8r2pqnBCWSZtVKYe39DS5d_G4j0ekr/view?usp=sharing

Ваша відповідь

Відображати імя (за бажанням):
Конфіденційність: Вашу електронну адресу буде використано лише для сповіщень.
Анти-спам перевірка:
Щоб виключити перевірки, будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь.

10 Відповіді

0 голосів
від

Звертаю Вашу увагу на п. 4 Придатність випускників до працевлаштування - в переліку "Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами від березня 2016 року), які може виконувати випускник:" необхідно вилучити:

1222.1 - головний енергетик;

1222.2 - завідувач станції охолодження;

1222.2 - майстер з ремонту устаткування (промисловість);

1222.2 - начальник котельні;

1222.2 - начальник відділу енергонагляду;

1222.2 - начальник енергоінспекцїї;

2143.2 - інженер служби розподільних мереж;

2145.2 - інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування;

2149.1 - молодший науковий співробітник (галузь ...

та інші крім назв з кодами, що починаються на 3. Все інше не відповідає освітньому рівню бакалавр. 1 - магістр + підвищення кваліфікації + досвід роботи не менше ... років, 2 - магістр + досвід роботи. 3 - бакалавр.

від
З зауваженнями погоджуюсь
0 голосів
від
Більшу увагу приділити теплотехнічним, гідравлічним і механічним розрахункам теплообмінник апаратів.
+1 голос
від
Для виконання курсових проектів та бакалаврської і магістерської необхідне використання комп'ютерів та пакетів прикладних програм. Тому потрібно збільшити обсяг дисциплін з математичного моделювання та інформаційних технологій.
+1 голос
від
Так як було уведено на мігістратуру зно з англійської мови, зробити її з першого до четвертого курсу.

Збільшити кількість тижні виробничої практики.
0 голосів
від
Так як англійська мова вивчається лише один рік,і то на першому курсі ,далі вона по трохи забувається ,тому було б добре вивчати англійську мову кожного семестру на протязі чотирьох років.
0 голосів
від
Оновлення технічного устаткування для проведення лабораторних та практичних робіт, а також введення практичних занять на підприємствах, де є можливість здобути саме практичні навики для подальшого успішного засвоєння матеріалу. Також є важливим, збільшення вивчень дисциплін: проектування, моделювання, креслення та іноземних мов, з використанням сучасних методів та програм.
0 голосів
від
ОПП зі спеціальності ,,Теплоенергетика,, охоплює багато дисциплін професійного спрямування, які необхідно вивчити студенту для подальшої роботи за спеціальністю. Окреслено широке коло компетентностей та результатів навчання, що потрібні фахівцю підприємств теплоенергетичного напрямку. При вивченні професійно орієнтованих дисциплін бажано розглядати ті енергетичні установки та обладнання, які використовуються на підприємствах західного регіону де в більшості працевлаштовуються випускники.
0 голосів
від

Освітньо-професійна програма, що пропонується до реалізації в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» представляє собою систему документів, розроблену і затверджену закладом вищої освіти на підставі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» для бакалаврського рівня вищої освіти. 

Освітньо-професійна програма регламентує мету, очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за даною спеціальністю. Освітньо-професійна програма складена логічно. У ній визначені програмні компетентності, а саме інтегральна компетентність, загальні та фахові компетентності. Проаналізовані програмні результати навчання. Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. Структурно логічній схемі освітньо-професійної програми відповідає послідовність вивчення, перелік та обсяг обов'язкових компонентів освітньо- професійної програми. Проаналізовано матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми та матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми. 

Необхідно внести корективи в п. 4 Придатність випускників до працевлаштування - в переліку «Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією національного класифікатора України» (Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами від березня 2016 року), зокрема вилучити професійні назви робіт, які починаються з коду 1 та 2. 

З урахуванням вищесказаного вважаю, що запропонована кафедрою гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» бакалаврського рівня вищої освіти дає можливість забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Освітньо-професійна програма містить в собі всі необхідні структурні та змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки фахівців у сфері теплоенергетики та відповідає запитам практичного використання. 

Завідувач кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д.т.н. Волощук В.А.

0 голосів
від

      Освітньо-професійна програма (ОПП) «Теплоенергетика»  магістерського рівня розроблена відповідно до стандарту спеціальності 144. Програма дозволяє готувати кваліфікованих фахівців з хорошими інженерними знаннями в галузі теплоенергетики. Практика співпраці ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» з кафедрою гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин показала що  її випускники можуть знайти роботу за фахом і мають добру початкову для практичної роботи на виробництві підготовку.  Причому інженерні знання, отримані випускниками кафедри, дозволяють їм працювати не тільки в вузькій спеціальності, а і самовдосконалюючись освоювати інші спеціальності, як то хімічна технологія, автоматизація виробництва, ремонт апаратів та машин хімічної промисловості та ін. Добре підготовлені за цією програмою випускники кафедри на ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» досить швидко, за короткий термін, просувались по посадах від початкових (майстер, начальник зміни) до керівних (технолог цеху, начальник цеху). Це говорить про те, що ООП «Теплоенергетика» включає достатній набір професійних дисциплін. Разом з тим, на наш погляд було б доцільним включити в програму вивчення прикладного матеріалу з організації безпечного проведення різних видів робіт, а також правил роботи з обладнанням підвищеної небезпеки (наприклад: ремонтні роботи і роботи на висоті, правила роботи з обладнанням під тиском).

0 голосів
від

Освітньо-професійна програма  «Теплоенергетика» розроблена у відповідності до діючих законодавчих та нормативних актів. Вона визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, та вимоги до контролю якості вищої освіти. Варто відзначити, що програма містить досить об’ємне навчальне спрямування, завдяки якому здобувачі отримують поглиблені  спеціальні  знання з  методів  вироблення, транспортування і споживання основних видів енергії.

«Теплоенергетика» є однією із пріоритетних спеціальностей для ВП РАЕС  у Національному університеті водного господарства та природокористування. Одним із напрямків діяльності ВП РАЕС є безпечне вироблення електричної енергії. В частині турбінного відділення та допоміжних систем енергоблоки АЕС мало чим відрізняються від теплових електростанцій, тому важливо набуття здобувачами знань та навичок експлуатації тепломеханічного обладнання.

Оскільки, згідно програми, здобувачі вищої освіти за спеціальністю  «Теплоенергетика» можуть працювати у різних галузях промисловості, зокрема на АЕС, тому можливо варто приділити увагу щоб здобувачі були більше обізнані із технологічними процесами та теплоенергетичним обладнанням АЕС. Дана обізнаність забезпечить:

- високий рівень культури безпеки - розуміння необхідності дотримання етичних норм та технічних стандартів   при   виконанні   професійних обов’язків;

- можливість демонструвати вміння працювати з обладнанням АЕС та використовувати технологічні схеми (креслення) для та обслуговування теплоенергетичного обладнання на АЕС;

- надійну та безпечну експлуатацію технологічного обладнання.

234 запитань

371 відповідей

1.8 тис. коментарів

420 користувачів

Вітаємо Вас на сайті ЕКСПЕРТУМ, де університетська спільнота запитує та відповідає!
...