+1 голос
3 переглядів
від в категорії Громадське обговорення
Пропонується до обговорення ОПП 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Файл для ознайомлення доступний за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1hVsZJOG7EQ2Jsoz3IkSt_DNkFUKgesxA/view?usp=sharing
від
+3
Навчаюсь на 5 курсі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Програма передбачає вивчення досить широкого кола дисциплін та курсів, що відповідають світовій практиці. Проте доцільно було б, на мою думку, прописати можливості перезарахування курсів та навчальних дисциплін, вивчених за межами НУВГП. Зокрема таких як Prometheus чи Coursera.

Ваша відповідь

Відображати імя (за бажанням):
Конфіденційність: Вашу електронну адресу буде використано лише для сповіщень.
Анти-спам перевірка:
Щоб виключити перевірки, будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь.

4 Відповіді

+3 голосів
від
Ключовим при прийнятті рішення щодо вступу у магістратуру є перелік фахових компетентностей та конкретний перелік можливих посад, представлений у додатку.

Необхідно вказати, що підсумкове оцінювання організовує та проводить центр незалежного оцінювання, Адже саме це  забезпечує об’єктивність отриманих оцінок та рейтингування студентів.
+2 голосів
від
Отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти надає студентам значно більше можливостей успішного працевлаштування з належним рівнем оплати праці, проте вимагає високого рівня знань. Освітньо-професійна програма містить компоненти, які забезпечують отримання компетентностей та програмних результатів, необхідних для підготовки фахівців, здатних вирішувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері діяльності, банківської справи та страхування. Враховуючи тренінги, що проводяться для студентів, доцільно було б скорегувати назву практики на "виробничо-тренінгрву" замість "виробничої".

Вцілому, представлена освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти враховує потреби ринку праці та відповідає вимогам стандарту вищої освіти України.
+2 голосів
від
Вважаю, що представлена ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня складена відповідно до стандарту спеціальності. Компетентності та методики навчання відповідають сучасним вимогам до фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та дозволяють вподальшому випускникам зайняти гідну позицію на ринку праці.

На мою думку, необхідно прописати використання демо-рахунків та ділових ігор, що використовуються у навчальному процесі у розділі «Викладання та навчання"
+1 голос
від
Позитивним та затребуваним на ринку праці є включення до складу освітніх компонентів дисциплін «Фінансовий інжиніринг», «Проектне фінансування», «Глобальна фінансова безпека», «Стратегічний та інноваційний менеджмент», «Моделювання та прогнозування у фінансовій сфері» .Це дозволяє сформувати, як професійні так і softskills, а відтак і знайти роботу за фахом.

На мою думку, необхідно передбачити вивчення фахових дисциплін англійською мовою. Це дозволить підвищити мобільність студента та розширити горизонти подальшого працевлаштування.

234 запитань

371 відповідей

1.8 тис. коментарів

420 користувачів

Вітаємо Вас на сайті ЕКСПЕРТУМ, де університетська спільнота запитує та відповідає!
...